LED it bee (2004)

LED it bee (2004)

Wat de ontwerper dient te doen. Is dat een vraag die mij bezig houdt of een een vraag die mij bezig zou moeten houden?

Als ontwerper in spé denk ik als vanzelfsprekend na over mijn toekomst. Waar zal ik terecht komen en wat ga ik doen na mijn afstuderen. In de beslissingen die deze toekomst bepalen ligt een verantwoordelijkheid. Míjn verantwoordelijkheid, als mens en als vormgever.

De vormgever zelf wordt als geen ander gevormd door zijn omgeving, zo ook de vormgever die ik zal zijn. Voor hij het weet is hij bezig met ‘eclectiek’, het zoeken naar compositie, het spelen met contrasten en het verenigen van uitersten. Het weerleggen van cliché's, het vormen en volgen van trends en het vertalen van indrukken en herinneringen in vormen, kleuren en sferen. Hij zal associaties maken bij wat hij ziet als hij reist met alle hieruit voortvloeiende vormen inspiratie van dien. Hij zal de taal spreken van de plek waar hij zich bevindt. Hij zal zijn onvermogen ‘de idee’ in woorden te vatten vertalen als een uit vrijheid geboren magie. Woordgrappen en -spelingen zullen dienen als concept en fungeren als fundament voor een nieuwe schepping. Hij zal materialen innoveren, technieken tot het uiterste drijven en overwinningen boeken op het vlak van energiegebruik en milieubewusheid.

Maar op het eind zal al van dit in het niet vallen bij de overheersende speurtocht naar één ding: Bestaansrecht.

Als ik dat allemaal eens terug lees rijst bij mij de vraag wat hiervan de noodzaak is. Wat is het nut en is de wereld beter af met mij daarin als schepper? Dan draag ik bij aan de groeiende wanorde in de wereld van de toekomst. Waarom eigenlijk, die ‘toekomst’, waarom? Of liever why?

Why can’t we just…

LED it bee

Products
Image 9 of 33